تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه

قیمت 125,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >