تکمیل فرم خرید
نام فایل

متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها

قیمت 21,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >