تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر در احتمال به بار آوردن خسارت یک مشتری با داده کاوی

قیمت 25,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >