تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی

قیمت 135,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >