تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی

قیمت 35,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >