تکمیل فرم خرید
نام فایل

بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان

قیمت 149,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >