تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاوی

قیمت 35,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >