دانلود پاورپوینت بیماری سل و اشکال آن جهت رشته پزشکی قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مایکوباکتریوم توبرکلوزیس متعلق به خانواده مایکوباکتریاسه و راسته آکتینومیتالها و مولد بیماری سل می‌باشد. باسیل‌های سل میله‌ای شکل، بلند و خمیده و اغلب دانه دانه یا مجتمع هستند.. دلیل اینکه به سادگی توسط ترکیبات رنگ زدا رنگ خود را از دست نمی‌دهند به اسید فاست موسومند. به دلیل وجود مقدار زیادی مواد چربی در آنها به سادگی توسط روش گرم رنگ نمی‌گیرند. باسیل سل اگزوتوکسین یا اندوتوکسین تولید نمی‌کند.و علت بیماری زایی آن واکنش گرانولوماتوزاست و باکتری‌ها در داخل گرانولوم می‌توانند ساکت بمانند، که منجر به عفونت نهفته می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های گرانولوم‌ها توسعه مرگ سلولی غیر طبیعی (نکروز) در بافت می باشد.

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
Histology: caseating granulomata
تاریخچه سل        
اشکال بیماری سل
راه انتقال                 
چه کسانی به سل مبتلا می شوند             
عوامل مساعدکننده
علائم بیماری سل
شیوع
پراکندگى بروز و شیوع بیمارى سل در کشور
شیوع عفونت سلى
 چگونگى اندازه‌گیرى خطر عفونت سالانه                   
تشخیص
پیشگیری
پیشگیری در جامعه
درمان
MDR-TB & XDR-TB
روشهای تشخیصی
Chest X-ray
Tuberculin skin test/ Mantoux
و...