دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تعریف از دیدگاه هیات تدوین استانداردهای حسابداری ایران: یک مجموعه به هم پیوسته از «اهداف» و «مبانی» مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را مشخص کند.  چنین مجموعه ای، همانند یک قانون پایه، در تدوین استانداردهای حسابداری و حل و فصل مسائلی که ممکن است در این راه پیش آید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. این مجموعه، به تعیین حدود قضاوت حرفه ای در تهیه صورتهای مالی و محدود کردن رویه های حسابداری به منظور افزایش قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی کمک خواهد کرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
دیدگاه های مرتبط با حوزه های سیاست گذاری در حسابداری 
سیر تاریخی دوره های سیاست گذاری در حسابداری 
رویکردهای تئوریک در تدوین رویه های حسابداری 
چارچوب مفهومی 
مفاهیم نظری گزارشگری مالی 
چارچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی 
چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 
سلسله مراتب عناصر: ارتباط بین بخش های مختلف چارچوب مفهومی
اهداف حسابداری
هدف صورتهای مالی بر اساس بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران 
اهداف بر اساس بیانیه 8
انتقادات به اهداف حسابداری بیانیه شماره 1
تعیین اهداف
خصوصیات کیفی اطلاعات 
خصوصیات کیفی اطلاعات بر پایه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران
خصوصیات کیفی بر اساس بیانیه مفهومی
نکات
مبانی
مفهوم محافظه کاری
احتیاط
و...