دانلود پاورپوینت طرح ریزی و ارزشیابی موجودی ها جهت رشته مدیریت در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اعمال مدیریت موثر بر موجودیها ، در فرایند طرح ریزی کلی عملیات واحد های تجاری ـ تولیدی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در بسیاری از این واحد ها ، سهم عمده ای از سرمایه در گردش صرف آن شده است . بنابر این حصول اطمینان از مصرف اثر بخش و کار آمد موجودیها اعم از کالای ساخته شده ، کالای در جریان ساخت یا مواد اولیه ، از اهمیت خاصی برخوردار است . تصمیم گیری در مورد خرید انواع موجودیها ، باصرفه ترین مقدار سفارش و تجدید سفارش ، برخی از انواع متداول تصمیمات مربوط به موجودیهاست و علاوه بر آن مدیران ناگزیر از طرح ریزی برای تدوین روشهای موثر انبار داری ، جابجائی و مصرف این موجودیها می باشند . 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
طرح ریزی موجودیها
ماهیت طرح ریزی موجودیها
هزینه های مربوط به موجودیها
با صرفه ترین مقدار سفارش    Economic Order Quantity ( EOQ )  
روشهای یافتن نقطه EOQ 
مدل EOQ 
مثال
فهرست هزینه های نگهداری یک قلم از موجودیها
برآورد اقلام هزینه و حساسیت مدل
بررسی مثال  قبل
حل مثال
برآورد اقلام هزینه و حساسیت مدل
حل
حساسیت مدل EOQ
با صرفه ترین مقدار سفارش در سازمانهای غیر انتفاعی:
حد تجدید سفارش
مثال
زمان مورد نیاز برای تحویل Lead time              
موجودی ایمنی   
هزینه فقدان موجودی ه
و...