دانلود پاورپوینت اکسی متری نبض جهت رشته پزشکی در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


با توجه اینکه ABG یک پروسیجر تهاجمی است برای استفاده روتین و مکرر چندان مناسب نیست. پالس اکسی متری روش جایگزینی برای سنجش اکسیژن رسانی میباشد که در بسیاری از حالات بالینی در دسترس است این روش غیر تهاجمی بوده جهت تخمین میران اشباع اکسیژن خون شریانی است 87% از بخشهای ویژه از آن استفاده میکنند با این حال تنها 36درصد پرستاران به اندازه کافی اطلاعات درباره استفاده از این دستگاه دارند

 

 

 

فهرست مطالب
Pulse Oximetry  یا اکسی متری نبض
Pulse Oximetry
صحت درستی و کارایی پالس اکسی متری
چگونگی ارزیابیSPO2 
موارد استفاده از پالس اکسی متری
بهترین محل برای قرار دادن پروب پالس اکسی متری
عوامل موثر در ایجاد خطای اندازه گیری
ABG
پارامترهای اصلی جهت تفسیر گازهای شریانی
تکنیک گرفتن ABG 
ABG
روشهای تفسیر برگه آزمایشگازهای خون شریانی
در كلیه وضعیتهای فوقPHخون میتواند نشانگر وضعیت حاد، تحت حاد و یا مزمن باشد.