دانلود پاورپوینت راهنمای خود مراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا جهت رشته پزشکی در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


بیماری ناشی از ویروس کورونای جدید (COVID-19) اکنون یک مشکل جهانی است که بنا به گزارشهای رسمی شیوع آن از   29بهمن  1398 در ایران تأیید شده است. انسان همیشه با بیماریهای ویروسی (مانندزگیل، سرخک، آبلهمرغان،سرماخوردگی عادی و...) روبرو بوده و در کشمکش با آنها راههای گوناگونی را آزموده است .  میدانیم که مهمترین ویژگی این ویروس نوپدید،خطر آلودگی محیطی بیشتر و گسترش سریعتر آن نسبت به ویروسهای دیگر است .و چون تا کنون واکسن یا داروی اختصاصی برای آن ساخته نشده است، باید مقاومت تنی و روانی خود را در برابر این ویروس و پیامدهای ذهنی و هیجانی شیوعِ آن افزایش دهیم. بدین مقصود، پیشنهادهایی برای افزایش تابآوری زیستی ـ روانی افراد تندرست بر پایه حکمت طبایرانی فراهم آوردهایم که امیدواریم بتواند به مردمان سرزمین پهناور ایران کمک کند تا از گزند و آسیب این ویروس دور وایمن باشند و امیدواریم با توکل به نیروی حق، و با عمل بهدستورهای بهداشتی، و توجه به توصیههای طبیعی بتوانیم باکمترین آسیب جسمی، روحی و اجتماعی از این دشواری گذر کنیم . 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
اصول بهداشت عمومی: پیشگیری با تدابیر ساده
آموزه های طب ایرانی 
میدانیم که در پیشگیری، کنترل، و درمان بیماری ناشی از ویروس کورونا و هر بیماری عفونی دیگر، توجه به سه عامل مهم است:
آرامش و آسایش، و توجه به دل و جان 
توصیه های عمومی 
توصیه های بوییدنی
پرهیزها و محدودیت های غذایی
توصیه های غذایی
توصیه های دارویی خوراکی 
توصیه های دارویی موضعی
فهرستی از مواد غذایی مقوی سیستم ایمنی
برخی باورهای نادرست