دانلود پاورپوینت مچ دست جهت رشته پزشکی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مچ- روبرو PA : بیمار در انتهای تخت رادیولوژی بروی صندلی مناسب می نشیند، مچ در مرکز فیلم در وضعیت روبرو ( PA) به ترتیبی که مچ، ساعد و بازو در یک راستا، مفصل آرنج و انگشتان خم شده از ناحیه بند دیستال تا سطح قدامی مچ در تماس کامل با سطح فیلم قرار گیرد. اشعه مرکزی در حد فاصل بین زوائد استالوئید رادیوس و النا متمرکز می شود، در فیلم تصویر شده انتهای تحتانی استخوانهای رادیوس و النا، دو ردیف پروکسیمال و دیستال استخوانهای مچ و قسمتهایی از استخوانهای کف روبرو مشاهده می شود. مطالعه سن استخوانی ( Bone age) از مفصل مچ دست چپ به ضمیمه دست چپ روبرو ( PA) پرتونگاری می شود.

 

 


فهرست مطالب
Posion pa wriste
Grafi pa wriste
Posion ap wriste
 wriste A p
Posion lateral of wriste
Posion lateral wriste
Posion pa obliqe of wriste
Posion obliqe wriste
ابلیک مچ
اسکافوئید- آکسیال
Escafoid viwe
Stecher method
تراپزیم – ابلیک
پل مچ- تانژانسیل 
Pol wriste
کانال مچ- تانژانسیل
 Radiografi of forarm
ساعد- روبرو
Posion lateral of forarm