دانلود پاورپوینت کربوهیدراتها و انواع آن جهت رشته پزشکی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


1- اسیدهای چرب اشباع(SFA): اسیدبوتیریك، اسید پالمیتیك، اسید استئاریك 2- اسیدهای چرب غیر اشباع با یك باند دوگانه(MUFA): اسید اولئیك(18c,1): روغن زیتون و كلزا یا كانولا 3- اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه(PUFA): اسیدهای چرب: اسید لینولنیك(ALA: 18c,3)،   (EPA: 20c,5) و (DHA: 22c,6)  اسیدهای چرب :  اسید لینولئیك(18c,2 )، اسید آراشیدونیك(20c,4)

 

 

 

فهرست مطالب
كربوهیدراتها
طبقه بندی كربوهیدراتها
Glycemic Index
قندهای مصنوعی
لیپیدها
انواع لیپیدها
طبقه بندی اسیدهای چرب(اشباعیت)
انواع دیگر اسیدهای چرب
لیپوپروتئین ها
لیپیدهای مصنوعی:
پروتئین ها و اعمال آنها
انواع پروتئینهااز نظر كفایت تغذیه ای
انواع اسیدهای آمینه از نظر ضرورت
Nitrogen Balanceتعادل ازته