دانلود پاورپوینت محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات جهت رشته مدیریت در قالب 60 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه  دولت موظف است.... الف : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفاٌ بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشكیلاتی خاص، مصوب هیئت امناهای مربوط كه به تأئید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی كه آئین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ی از محل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد. اعتبارات هزینه ای ، تملك دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات كمك تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.

 

 

 

فهرست مطالب
مفاهیم و تعاریف 
معرفی روش های هزینه یابی
اصول و مبانی هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
تفاوت روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و شیوه سنتی هزینه یابی
طراحی و پیاده سازی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت 
استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه ها
بکارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت
کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملکرد
اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده