دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیند با رویکرد کاربردی جهت رشته مدیریت در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فرآیندگرایی، با تغییر تمرکز از وظیفه به فرآیند ایجاد می شود. در نگرش وظیفه ای همه افراد اعم از مدیران و کارکنان مواظب وظیفه ها هستند و همه تلاش می کنند تا آنها بخوبی انجام شوند ولی ماهیت این نگرش به گونه ای است که کسی به هم پیوندی وظیفه ها و محصول نهایی مورد انتظار مشتری یا ارباب رجوع توجهی ندارد. با ایجاد تمرکز بر روی فرآیندها، توجه به تمام سطوح سازمان جلب شده و کل سازمان به صورت یک سیستم دیده می شود. بنابراین، دیدن سازمان به عنوان یک سیستم هماهنگ و مرتبط از فرآیندها، برای تفکر فرآیندگرا حیاتی است. فرآیند محوری به معنای ابداع فرآیند در سازمان نیست . فرآیند ها همواره در سازمان موجود هستند و خروجی های سازمان نتیجه آنها است ولی کاملا شناخته شده و آشکار نیستند و می بایست شناسایی گردند . فرآیندها معمولا در شکل بخش بخش شده ، نامرئی ، بی نام و بدون مسئول در سازمانها وجود دارند . فرآیندگرایی در دستگاه های اجرایی مستلزم شناخت خدماتی است که دستگاه ارائه می نماید. بدون شناخت و تحلیل دقیق خدمتی که سازمان ارائه می کند، فرآیندگرایی از بنیان استواری برخوردار نخواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف خدمت 
نمونه خدمات دستگاه اجرایی
تعاریف فرآیند 
تیم بهبود 
اولویت بندی خدمات دستگاه
پرسشنامه پیچیدگی و تصویر خدمت
گروه بندی خدمات دستگاه برای انتخاب خدمات منتخب 
جدول اولویت بندی خدمات دستگاه اجرایی برای گزینش خدمات منتخب جهت بهبود
مدیریت فرایند  
روش تشخیص فرآیند 
نمودار اجزاء یک فرآیند
انواع تقسیم بندی های فرآیندها  
الف  فرآیندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی 
ب- فرآیندهای اختصاصی و مشترک 
ج- فرآیندهای سری و موازی 
د- فرآیندهای سطح صفر، یک و دو 
مستند سازی فرآیندها  
شناسنامه فرآیند 
نمودارهای مورد استفاده در مدیریت فرآیند 
و...