دانلود پاورپوینت صورت های مالی جهت رشته حسابداری در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد. تعدیلات‌ سنواتی‌، اصلاحات‌ تكرار شونده‌ معمول‌ و تعدیل‌ براوردهای‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمی‌شود.

 

 

 

فهرست مطالب
اجزای صورتهای مالی
گـردش حسـاب تغییرات در ارزش خـالص
ارزش خالص 
در نظام نوین مالی، ارزش خالص از 5 سرفصل حساب کل به شرح زیر تشکیل شده است
معرفی حساب‌های گروه 5
تعدیلات سنواتی (کد حساب کل 51))
سایر تغییرات در ارزش خالص (کد حساب کل 52)
ارزش خالص در پایان سال– انباشته (کد حساب کل 53)
مثال مبلغ آن با اهمیت باشد
 اصلاحات تکرار شونده معمول، نباشد
مثال یک 
مثــال دو 
تعدیلات‌ سنواتی‌
اشتباهات اساسی
تغییر در برآوردهای حسابداری
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص تلفیقی
حسابداری‌ موجودی های کالا
تعاریف
موجودی‌ مواد و کالا‌
خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌
بهای‌ جایگزینی‌
و....