دانلود پاورپوینت داروهای تثبیت کننده خلق جهت رشته روان پزشکی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تنظیم سروتونین و دوپامین با کلسیم داخل سلولی صورت می گیرد. Ca داخل سلولی هایپراکتیو باعث القاء مانیا می شود. در بیماران دوقطبی هم در فاز مانیا و هم در فاز افسردگی - و نه در فاز یوتایمیک -  کلسیم داخل پلاکتی افزایش می یابد. اکثر داروهای تثبیت کننده خلق از طریق مهار Pr G و سیستم اینوزیتول باعث افزایش جریان یون کلسیم به بیرون از سلول می شوند.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
Lithium Carbonate
Indications
احتیاطات
نحوه تجویز:
عوارض جانبی در سطح درمانی
عوارض قلبی
درمان ترمور Fine ناشی از Li:
درمان پلی اوری ناشی از Li:
تداخلات مهم دارویی:
مسمومیت با لیتیوم:
Na valproate
Indications:
احتیاطات
نحوه تجویز
عوارض جانبی
تداخلات دارویی مهم
Carbamazepine
Indications
احتیاطات
نحوه تجویز
عوارض جانبی
و...