دانلود پاورپوینت آزمایشات ادرار جهت رشته پزشکی در قالب 130 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تغییر ترکیب شیمیایی ادرار:تخریب اوره، مصرف گلوکز، خروج کتون بادیها، کاهش بیلی روبین، کاهش اوروبیلینوژن، افزایش نیتریت، افزایش باکتریها، تغییر کدورت و رسوب مواد آمورف ، تخریب سلولها و سیلندرها در ادرار ، قلیاییفتغییر رنگ تحت تاثیر اکسیداسیون و احیای متابولیتها

 

 

 

فهرست مطالب
ترکیب ادرار
انواع نمونه های ادرار
تغییر ترکیب شیمیایی ادرار
نگهداری نمونه
آزمایشات ادرار
آزمایشات ماکروسکوپی
بوی ادرار
رنگ ادرار
حجم ادرار
آزمایشات شیمیایی
وزن مخصوص ادرار(SG)
SG علل کاهش
pH
علل افزایش:
علل کاهش:
گلوكز ادرار
علل وجود گلوكز در ادرار
پروتئین در ادرار 
علل پروتئینیوری
اجسام كتونی
اجسام كتونی
و...