دانلود پاورپوینت استانداردهای ایمنی بیمار جهت رشته پزشکی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


استفاده از نظرات و دیدگاههای بیماران و اقدامات اصلاحی براساس نظر بیماران: وجود سیستم رسیدگی به شكایات ( دریافت ، ثبت ، بررسی ، اولویت بندی ، اقدام ، بازخورد دسته بندی و گزارش دهی به مدیریت ) – فرم شكایات –فرم تقدیر ، فرم پیگیری، ممیزی شكایات، رضایت سنجی، خوشامد گویی، مشاركت بیماران و مراقبین درتدوین خط مشی بهبود كیفیت و ایمنی بیمار( حیطه مشاركت : شناسایی ، بهداشت دست ، تزریقات و .....)، خط تلفن مستقیم گزارش حوادث، اتاق گفتگو  ( الكترونیك )، تابلو اعلانات و ....برای انتقال دغدغه ها و تبادل راه كار ها، امكان دسترسی به اطلاعات الكترونیكی ایمنی بیمار 

 

 

 

فهرست مطالب
1.B ایمنی بیمار در منشور حقوق بیمار و خانواده آنها لحاظ شده است.
2. B بیمارستان با ارتقاء سطح آگاهی بیماران و همراهانشان در زمینه سلامت ، به آنان قدرت و امکان مشارکت در اتخاذ تصمیم صحیح در مورد نحوه درمان خود را می دهد . 
B3 :بیمارستان بکارگیری  بهترین روش  شناسایی هویت بیماران و تآیید آن  را در تمامی مراحل درمان تضمین می کند .
B .4 : بیمارستان جامعه را در فعالیتهای مختلف ایمنی بیمار سهیم می كند.
B . 5 :بیمارستان وقایع مرتبط به ایمنی بیمار را با بیماران و همراهانشان مطرح می کند 
 6.  B :استفاده از نظرات و دیدگاههای بیماران و اقدامات اصلاحی براساس نظر بیماران
فضای مورد پسند بیمار