دانلود پاورپوینت اظهارنظرهای تعدیل شده در استاندارد حسابرسی مستقل جهت رشته حسابداری در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دامنه فعالیت کارشناس: کسب شواهد کافی و قابل قبول برای اطمینان از كفایت‌ دامنه‌ فعالیت‌ كارشناس‌ برای‌ مقاصد حسابرسی. کسب شواهد حسابرسی از طریق دستور كاری‌ كه‌ واحد مورد رسیدگی‌ اغلب‌ به‌ صورت‌ كتبی‌ به‌ كارشناس‌ می‌دهد.  مطالب مندرج در دستور کار

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
تعیین‌ ضرورت‌ استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس‌ 
صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ و بیطرفی‌ كارشناس‌  
دامنه فعالیت کارشناس
ارزیابی‌ نتایج كار کارشناس
اشاره‌ به‌ استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس در گزارش‌ حسابرس‌ 
تاریخ اجرا