دانلود پاورپوینت نقش دموکراسی در حسابداری و توسعه پایدار جهت رشته حسابداری در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


امروز اگر كسى بخواهد علیه دروغ و ناآگاهى مبارزه كند و حقیقت را بنویسد، باید دست كم از عهدة پنج مشكل بر آید. در شرایطى كه همه جا حقیقت را پنهان مى كنند، باید شهامت نوشتن آن را داشته باشد. در شرایطى كه همه جا بر حقیقت سرپوش مى گذارند باید هوش و ذكاوت باز شناسى آن را داشته باشد. باید بتواند هنرمندانه حقیقت را به سلاحى قابل دسترسى و كارا تبدیل سازد، و به اندازة كافى داراى قدرت تشخیص باشد تا آن را به دست افرادى بسپارد كه از آن به شكل مؤثر استفاده كنند. باید به زیركى حقیقت را میان آنان منتشر كند. البته براى كسانى كه تحت شرایطى مى نویسند كه اقتدارگرایان  قدرت را قبضه كرده، این مشكلات بزرگ تر است.

 

 

 

فهرست مطالب
رسالت اجتماعی افراد
حکمرانی خوب چیست؟
زنجیر? حکمرانی خوب
حکمرانی خوب ، بنیان توسعه
نظام پاسخگوئی
نقش حسابرسی در ارکان نظارتی دولت
مسئولیت های اجتماعی حسابرسان در فرآیند جهانی شدن
نقش حسابرسی در فرآیند حکمرانی خوب
سیر تطور قانون دیوان محاسبات عمومی کشور
بنیاد حاکمیت خوب
ارکان پاسخگوئی دولتها
شاخص کمّی
World accounting Market
جامعه شناسی مالی چیست ؟
ناظران مالی کشورهای جهان
هدف دیوان محاسبات
وظایف دولت
وظایف دیوان محاسبات
مسئولیت پاسخگوئی مالی
منابع