دانلود پاورپوینت حسابداری داخلی در بانک ها جهت رشته حسابداری در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برای رسیدن به اهداف استراتژیک و از پیش بینی شده با چالشهای زیادی مواجه هستند. مدیریت بدنبال راهکارهایی هستند تا ازاین اهداف اطمینان حاصل کند.  طراحی و استقرار ساختار کنترلهای  داخلی  بصورت اثر بخش از مهمترین و مؤثرترین راهکار هاست. 

 

 

 

فهرست مطالب
حسابرسی داخلی در بانک ها و مؤسسات مالی
ضرورت واهمیت استقرارحسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی در بانکها و مؤسسات مالی 
دنباله ضرورت و اهمیت استقرارحسابرسی داخلی وکنترلهای داخلی
ضرورت رعایت الزامات مربوط به رهنمود های کمیته بال
تعاریف
مهمترین و کلی ترین وظایف حسابرسی داخلی در بانکها طبق رهنمود های کمیته بال (2012)
ضرورت رعایت دستور المعل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
مهمترین اقدامات لازم مربوط به دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار
تعریف حسابرسی داخلی مطابق نظر انجمن حسابرسی داخلی(IIA)
چه زمانی اهمیت و نقش حیاتی حسابرسی داخلی و ساختار کنترل های داخلی اثر بخش مشخص میشود
چگونگی اجرای فرآیند حسابرسی مبتنی بر ریسک
تشریح نمایه ای از فرآیند انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
کسب شناخت و برنامه ریزی اولیه
مستند سازی فرآیند ها     
شناسایی و کمی نمودن ریسک های پیش رو
نتایج حاصل از شناسایی و کمی نمودن ریسکهای پیش رو
منابع مورد استفاده حسابرسان داخلی جهت اجرای فرآیند ارزیابی و گزارش ریسکهای مهم شناسایی شده
تعریف کوزو             
تعریف PWC 
تعریف BCBS 
ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی درسطح فرآیندها
نتایج حاصل از ارزیابی سیستم کنترل های داخلی 
و...