دانلود پاورپوینت دوره آموزشی مدیریت بخش تغذیه در بیمارستانها جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ویژگیهای یک مدیر موفق در بخش تغذیه برخورداری از دانش فنی مناسب و تجارب کاری مفید ، برخورداری از مهارتهای برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران ( اعم از مسئولین عالی رتبه ، اعضای تیم کاری مرتبط ، جمعیت گروه هدف ) ، تدوین کننده خط مشی های کاری مناسب با تجمیع کلیه فعالیتهای جاری در فرآیندها ، دارای مشارکت فعال در تدوین اهداف خاص برنامه استراتژیک بیمارستان ، دارای برنامه عملیاتی کاربردی و قابل دستیابی  سالانه در هریک از واحد های خدمات غذایی و بالینی بخش تغذیه ، دارای برنامه بهبود کیفیت کاربردی و قابل دستیابی سالانه در هر یک ازواحد های خدمات غذایی و بالینی بخش تغذیه ،  دارای شاخصهای قابل اعتماد و سنجش در اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت و پایش آنها ، پایش کننده مکرر کلیه فرآیندها در بخش تغذیه و تنظیم برنامه های مداخله ای به موقع و موثر در رفع نواقص مشاهده شده ( برنامه های بهبود کیفیت ) ، دارای توان گزارش دهی مناسب  و انعکاس به موقع  فعالیتهای مثبت در بخش تغذیه ، برخورداری از تحلیل مناسب موقعیت ، شرایط مکانی و زمانی ، خلاق و ایده پرداز ( آرمان گرا ) ، ارائه دهنده طرحهای مداخله ای مناسب ، جهت رفع نواقص مشاهده شده در فرآیند ها ،  با درنظر گرفتن جمیع شرایط و امکانات موجود، برخورداری از تحلیل هزینه اثر بخشی طرحهای بودجه ای ارائه کرده در واحد خدمات غذایی یا بالینی تغذیه ، جهت توجیه مسئولین عالی رتبه و بازهم  توان برخورداری از مهارت ارتباطی و روابط عمومی بالا در مواجهه ، با مسئولین عالی رتبه ، اعضای تیم کاری مرتبط و جمعیت گروه هدف ؛ با درنظر گرفتن  رتبه و شخصیت  افراد ، موقعیت مکانی و زمانی 

 

 


فهرست مطالب
ویژگیهای یک مدیر موفق در بخش تغذیه 
اجمالی كوتاه و مختصر بر مدیریت بخش غذا
هدف از مدیریت خدمات غذایی 
چگونه می توان یك غذای سالم و مغذی ارائه نمود
ضوابط و استانداردهای آشپزخانه
 1- ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی 
اصول و ضوابط استانداردهای بین المللی
آلودگی های مواد غذایی 
 2- آلودگی های ثانویه 
ویژگی ها و اصول الگوی غذایی سالم
ویژگی های رژیم غذایی متناسب  
اصول طراحی منوی غذایی بیمارستانی   
هر بیمارستان باید 
گروههای غذایی
تدارک غذاهای ویژه ، برای  موارد ویژه 
تعریف و انواع ساپلامنتهای سنتتیک و طبیعی  
فاکتورهای فیزیولوژیکی موثر در برنامه غذایی بیماران  
استانداردهای مواد مغذی مورد نیاز در بیماران بستری
توجه به حداقل مولفه هــــای تعریف شده در بحث هتلینگ تغذیه بیمارستانی   
تامین غذای ایمن در بیماران در معرض خطر با  
و...