دانلود پاورپوینت رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی جهت رشته حسابداری در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آشنا شدن حسابرس با فرایند تهیه اطلاعات مالی آتی توسط واحد مورد رسیدگی از طریق ارزیابی: كنترلهای‌ داخلی حاکم بر سیستم‌ مورد استفاده‌ برای تهیه‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ و میزان تخصص و تجربه تهیه‌کنندگان‌ آن‌ اطلاعات‌. ماهیت‌ مستندات‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ برای‌ پشتیبانی‌ از مفروضات مدیریت‌. میزان‌ استفاده‌ از تکنیکهای‌ آماری‌ و  ریاضی‌ و برنامه‌های رایانه‌ای‌‌. شیوه‌های‌ مورد استفاده‌ در تعیین‌ و بكارگیری‌ مفروضات‌. میزان دقت‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ تهیه‌ شده‌ در دوره‌های‌ قبل‌ و دلایل‌ مغایرات‌ عمده‌.

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
اطمینان‌ بخشی‌ حسابرس‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌
پذیرش?کـار
شناخت‌ فعالیت‌ واحد  مورد رسیدگی‌
 دوره‌ تحت‌ پوشش‌
روشهای‌ رسیدگی‌
ارائه و افشا
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
تاریخ اجرا