دانلود پاورپوینت دستورالعمل مراقبت ها و انجام تزریقات جهت رشته پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تزریقات یکی از روشهای شایع در تجویزداروهاومحصولات دارویی می باشد که در صورت عدم رعایت استانداردهای درمانی خطرات بالقوه وبالفعلی را بر ارائه کنندگان خدمت ونیز جامعه اعمال می نماید .

 

 

 

فهرست مطالب
1  1- کاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی درمانی به منظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز وبرنده آلوده 
1-کاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی درمانی  
2-افزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز وبرنده درمانی 
جمع آوری ،نگهداری ،انتقال ودفع مناسب وبهداشتی زباله های تیز وبرنده 
تغییر نگرش ورفتار اجتماعی 
اجرائی نمودن دستورالعمل
دستورالعمل ایمنی الفاقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات وصدمه ناشی از سر سوزن ووسایل نوک تیز برنده در کارکنان بهداشتی درمانی 
از شکستن ویاخم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری گردد.
احتیاطات عمومی در حین انجام هر گونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با خون وسایر ترشحات بدن وجود دارد
درصورتی که احتمال پاشیده شدن خون ویا قطعاتی از نسوج ویا مایعات آلوده به چشم وغشا مخاطی وجود دارد استفاده از ماسک وعینک محافظ ضروری است. 
دستورالعمل ایمنی بدستورالعمل کمک های فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی درمانی 
کمک های اولیه فوری
تشکیل پرونده وپیگیری مورد