دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع شکایت جهت رشته مدیریت در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ردیابی شکایت: با اعلام زمان 10 ا لی 15 روزه توسط مسئول واحد شکایات به فرد شاکی متناسب با نوع شکایت، فرد شاکی با تماس با واحد و اعلام شماره دبیرخانه از نتیجه یا روند شکایت اطلاع پیدا می کند.
ارزیابی اولیه شکایت: کلیه شکایات پس از شماره شدن ،  توسط مسئول واحد در سه گروه درمانی، تعرفه ای، مداخله در درمان، دسته بندی می شوند و در دستور کار رسیدگی قرار می گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
فرآیند رسیدگی به شکایات در حوزه معاونت درمان
دریافت شکایات
ردیابی شکایت
ارزیابی اولیه شکایت:
بررسی شکایات
اطلاع رسانی
مختومه کردن شکایات
پایش فرآیند رسیدگی به شکایات
اهم فعالیتهای واحد رسیدگی به شکایات و تعرفه
طبقه بندی شکایات
ستاد کمیته استانی نظارت بر تعرفه 
مداخله در درمان
طرح شکایت از مراکز مداخله در درمان
رسیدگی به شکایت فرایند  درمان و قصور پزشکی