دانلود پاورپوینت برقراری ارتباط استراتژیک برای ارتقای سلامت جهت رشته مدیریت در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


انتخاب استراتژی‌های ارتباطی صحیح و اثربخش برای ارتقای سلامت مردم، نیازمند برخورداری از چشم‌اندازی جامع و توجه کامل به نیازهای در اولویت مخاطبان است. چنین راهکاری باید ادغام‌یافته، بلندمدت، مبتنی بر نیازهای رفتاری و کاربردی بوده و نیروی‌های بالقوه اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد تغییر مورد نظر را تقویت کند. موفقیت در برقراری ارتباط استراتژیک برای ارتقای عادلانه سلامت و كیفیت زندگی مردم نیازمند توجه به دانش ارتباطات و تئوری‌های ارتباطی، وضعیت جامعه هدف، برخورداری از چشم‌اندازی مناسب و نیز توجه به افراد ذی‌نفع و کلیدی، مشارکت مخاطبین و کانال‌های ارتباطی است. 

 

 

 

فهرست مطالب
چرا ارتباط استراتژیک
آثار برقراری ارتباط استراتژیک 
چشم انداز استراتژیك  
اجزای یک چشم‌انداز استراتژیک  
منافع داشتن یک چشم‌انداز استراتژیک 
چارچوب تئوریک برنامه‌ریزی برقراری ارتباط استراتژیک 
مراحل مختلف فرایند تغییر رفتار
مدل فرایند پی(پی یترو و همکاران، 1997)  
فرایند پی (برقراری ارتباط برای سلامت)
تعریف ارتباط استراتژیك
ویژگی های ارتباط استراتژیک 
مراحل طراحی برنامه ارتباط استراتژیک 
وضعیت گزینه سالم جایگزین در هر یک از موارد زیر چگونه است؟
آشنایی با هشت تاکتیک ارتباطی 
انواع ارزشیابی در برنامه‌های ارتباطی ارتقای سلامت به تفکیک هدف 
 خلاصه استراتژی ارتباطی منتخب
بررسی تطابق استراتژی ارتباطی منتخب با برنامه ارتقای سلامت