دانلود پاورپوینت بررسی تخلفات اداری از منظر مدل پیشامد و پیامد رفتار انحرافی جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


رفتارهای انحرافی عبارتست از رفتارهای عمدی و ارادی که با زیر پاگذاشتن قواعد، رسوم و مقررات سازمان، زمینه آسیب­رسانی به افراد سازمان را فراهم ساخته (بنت و رابینسون ،2000) و با اهداف و علایق سازمان در تضاد می­باشند(گرویز و ساکت،2003). 

 

 

 

فهرست مطالب
رفتار انحرافی
تعریف رفتار انحرافی
ضرورت رسیدگی به رفتارهای انحرافی
چرایی رسیدگی به رفتارهای انحرافی
تخلفات اداری
تعریف تخلفات اداری
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تشکیلات و حدود وظایف
انواع تخلفات اداری
انواع مجازات ها
تدوین مدل مفهومی
عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی
منابع تأثیرپذیر از بروز رفتارهای انحرافی
مدل مفهومی
اهداف پژوهش
میزان شدت اثرات منفی هر یک از رفتارهای انحرافی در سطوح فردی/گروهی/سازمانی
میزان شدت وقوع هر یک از رفتارهای انحرافی در سطوح مختلف سازمان 
میزان شدت  اثرگذای هر یك از 5 عامل اثرگذار بر بروز رفتارهای انحرافی
شدت اثر منفی هریك از رفتارهای انحرافی بر روی منابع سازمانی 
تأثیرگذارترین تخلفات اداری
و...