دانلود پاورپوینت طبقه بندی مشاغل جهت رشته مدیریت در قالب 76 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در سال 1338 سازمان طبقه بندی مشاغل به سازمان خدمات کشوری تغییر نام داد . در سال 1340 شورای عالی  اداری کشور ایجاد شد و سازمان خدمات کشوری به شورای مذکور منتقل گردید . لایحه قانون استخدام کشوری در 151 ماده و 143 تبصره و 11 فصل در تاریخ 1345/3/31 به تصویب رسید و طبق ماده 103 این قانون ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جای شورای عالی اداری تاسیس شد. بموجب مصوبه شماره 14/450 مورخ 1378/2/16 شورای عالی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاسیس شد.

 

 


فهرست مطالب
تاریخچه
مرحله اول قانون استخدام کشوری
مرحله دوم قانون استخدام کشوری
اصطلاحات کلیدی 
تعریف شغل 
تعریف پست 
رسته
رسته فرعی
پست سازمانی 
انتصاب
تخصیص
رشته شغلی 
شرایط احراز 
شرح رشته شغلی 
شماره تشخیص
رسته های هشتگانه طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاههای اجرایی 
گروههای تشویقی ارزشیابی 
گروه تشویقی تحت عنوان بروز لیاقت های ویژه
امتیازات استخدامی ایثارگران بخشنامه شماره 2727 مورخ 71/5/20
گروههای تشویقی ایثارگران 
و...