دانلود پاورپوینت اعتباربخشی جهت رشته مدیریت در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان، از طریق ارزیابی بوسیله چک لیستهایی مشخص، بر اساس یکسری استاندارد و سنجه هایی مشخص و از قبل تعیین شده، به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد را اعطا می نماید.
ابزار اعتبار بخشی ملی اعتبار بخشی از طریق تکمیل چک لیست، چگونگی انجام خدمات در بیمارستانها صورت  می گیرد. این چک لیست بر اساس استانداردهای تعیین شده در" کتاب استانداردهای اعتبار بخشی در ایران" که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است؛ صورت می گیرد که پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به سازمانها اعلام می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف
فرایند ارزیابی اعتبار بخشی بر اساس 
ایمنی
انواع اعتباربخشی 
فواید اعتباربخشی
تاریخچه اعتبار بخشی در ایران
نسل جدید اعتبار بخشی ( نسل سوم ) 
آرمان اعتباربخشی نسل سوم 
مهمترین ویژگی نسل سوم اعتباربخشی
راهکارهای حذف سلیقه در نسل نوین اعتباربخشی 95 
1- محور مدیریت و رهبری
2- محور مراقبت و درمان
3- محور مدیریت خدمات پرستاری
4- محور مدیریت درمان
5- محور پیشگیری و بهداشت
6- مدیریت خدمات پاراکلینیک
7- محور مدیریت اطلاعات
8- محور رعایت حقوق گیرنده خدمت
بیماران را در ایمنی خود مشارکت دهیم از طریق   
ابعاد کیفیت 
ویژگی های کلیدی خدمات بیما رمحور  
و...