دانلود پاورپوینت گزارشگری نسبت به صورتهای مالی جهت رشته حسابداری در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تاریخ گزارش حسابرس: نباید قبل از تاریخ تکمیل فرایند گردآوری شواهد حسابرسی كافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی، باشد. این شواهد بیانگر: تهیه صورتهای مالی، شامل یادداشتهای توضیحی؛ و پذیرش مسئولیت توسط اشخاص ذیربط.. تاریخ گزارش حسابرس: آگاه کردن استفاده‌کنندگان از توجه حسابرس به اثر رویدادها و معاملاتی مورد اطلاع وی تا آن تاریخ.  نتیجه‌گیری حسابرس نسبت به كافی و مناسب بودن کسب شواهد حسابرسی: پس از زمان تهیه صورتهای مالی (شامل یادداشتهای توضیحی) مربوط و پذیرش مسئولیت آنها توسط مدیریت. تأیید صورتهای مالی: قبل از تاریخ گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی و اخذ شواهد مربوط.

 

 

 

فهرست مطالب
دامنه کاربرد
تاریخ اجرا
اهداف حسابرس
تعاریف
اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی
شکل اظهارنظر
گزارش حسابرس
سایر اطلاعات همراه صورتهای مالی