دانلود پاورپوینت مفهوم تقلب و بررسی موارد خاص در حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 88 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در یک تعریف عام فساد به عنوان پدیدهای برخاسته از تلاقی منافع خشهای عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه ی کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را بر عهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزههای کسب فرصتهای سیاسی یا اقتصادی سوءاستفاده میکنند. بانک جهانی فساد را "سوءاستفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد میکند." این تعریف ناقص و مشمول سوءاستفادهکنندگان بخش خصوصی نمیشود در حالی که وبگاه شفاف سازی Transparency فساد را هرگونه سوءاستفادهی سیاسی- اقتصادی میداند.

 

 


فهرست مطالب
فساد
تعریف
انواع فساد
زمینه­های ظهور و بروز فساد مالی
تقلب چیست؟
 افرادی كه مرتكب تقلب در گزارشگری مالی میشوند
روشهای ارتكاب تقلب در صورتهای مالی
مثلث تقلب
اضلاع سه گانه مثلث تقلب
انگیزه های تقلب در گزارشگری مالی
فاما و جنسن ( 1983 )
بیزلی و همكاران ( 2000 ) 
بیزلی و همكاران ( 1999) 
آلبرِچ و همكاران ( 2004 )
سیر تاریخی تقلب
طبقه بندی انواع تقلب
آیا راهی وجود دارد كه از طریق آن بتوان تقلبهای گزارشهای مالی را كشف كرد؟
گزیده ای از تحقیقات انجام شده درباره موضوع  توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزاشگری مالی تحلیل لاجیت
آیا راهی وجود دارد كه از طریق آن بتوان تقلبهای گزارشهای مالی را كشف كرد؟
گزیده ای از تحقیقات انجام شده درباره موضوع  توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزاشگری مالی تحلیل لاجیت
بررسی مقاله ای دیگر در این زمینه
و...