جزوه تئوری ارتجاعی سازه ها

دانشگاه تهران

به تعداد 265 صفحه pdf

 

سرفصل ها :

1- جبر اندیشی

2- آنالیز تنش

3- آنالیز کرنش

4- رابطه تنش - کرنش

5- معادلات لازم برای حل مسئله الاستیسیته ( برخی مسائل معروف)

6- استفاده از توابع پتانسیل برای حل مسائل الاستیسیته

7- مسئله یک بعدی

8- مسئله دو بعدی

9- مسئله پیچش

10- مسئله خمش