دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم ارتباط جهت رشته رسانه و علوم ارتباطات در 55 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

ما برای برآورده شدن نیازهای روزمره خود باید ارتباط برقرار کنیم؛ نیاز به غذا، مسکن، نیاز به همکاری با دیگران برای ارضای حس دوستی و کامیابی‌اجتماعی‌ و انواع نیازهای‌‌اقتصادی و اجنماعی؛ سایر نیاز‌ها هم که جای خود را دارند. نیاز به مبادله اطلاعات،‌سرگرمی، نیاز بهبروز خلاقیت اجتماعی و ... در ‌واقع ارتباط ما را به شبکه گسترده انسان‌ها پیوند می‌دهد.‌این شبکه از خانواده‌شروع‌ شده و به حلقه دوستان می‌رسد و بعد‌با کمک رسانه‌های جمعی، کل‌جامعه و سراسر جهان را در بر می‌گیرد.
نحوه تکوین فردیت ما به میزان موفقیت ما در ساختن این شبکه‌ها وابسته است.‌ارتباط صرفا مبادله‌اطلاعات در باره‌ی واقعیت‌های سخت افزاری نیست. بلکه ارتباط به معنای‌تبادل‌افکار، ‌احساسات،عقاید و تجربیات نیز هست. از نظر فردی ارتباط ما را قادر می‌سازد تا به عضوی مفید و موثر‌برای اجتماع‌تبدیل شویم. از منظر اجتماعی ارتباط بین اجزای جامعه رشد و بقای جامعه را تضمین می‌کند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:
تعاریف مختلف برای ارتباط
انتقال معنی در ارتباط
معنا در نگاه مولوی
خصوصیات معنا
الگوهای یادگیری در انسان
ارتباط
مراحل ارتباط
اجزای فرآیند ارتباط
پیام و ویژگی های اثربخش
تدوین پیام ارتباطی
گام های اساسی در تولید پیام
مراحل تولید یک پیام ارتباطی
طراحی پیام و مواد ارتباطی
انواع پیام
انواع سبک پیام
پنج عنصر کلیدی در طراحی پیام
محتوای یک پیام اثربخش
ویژگی های یک پیام اثربخش
محتوای پیام
پیش آزمون پیام
معیارهای پیش آزمون