دانلود پاورپوینت نیاز سنجی در آموزش سلامت جهت رشته تغذیه در 10 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

نیاز مفهومی چند بعدي است که درك کامل آن مستلزم جامع نگري است. با این حال کاملترین تعریف ارائه شده در مورد نیاز تحلیل شکاف یا فاصله
(وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و یا آنچه هست با آنچه باید باشد) است. وجه تمایر نیاز با نیاز سنجی اولویت بندي کردن نیازها پس از استخراج آنها در نیاز
سنجی است.لذا نیازسنجی فرایندي نظام دار(پیوست 5 (براي شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب یا آنچه باید باشد با آنچه هست و نهایتا تعیین
اولویت ها براي اقدام و اجرا است. اکثر اوقات مجریان بدون شناخت کافی از نیازها و مشکلات مردم برنامه هائی را براي آنها تدارك دیده و به شکل دستوري و آمرانه اجرا می کنند.
در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند. از طرف دیگر محدودیت منابع همواره لزوم پرداختن به اولویتها را یادآور می شود. به عبارت دیگر بدست
آوردن اولویتها موجب بهره وري بیشتر از منابع و ارتقاء اثرات مداخله به دلیل جذب بیشترین مخاطب و افزایش استقبال آنها جهت مشارکت درانجام مداخله با
هدف حل یا کاهش مشکل می گردد.نیازسنجی بهداشتی نیز روشی است که در آن مسائل و مشکلات بهداشتی مردم بطور واقعی و از نزدیک بررسی و شناسائی
شده و این مسائل برطبق معیارهائی که منجر به ارتقاء بهره وري شوند اولویت بندي شده و جهت اجرا انتخاب می شوند.

 

 

 

 


فهرست مطالب:
مراحل کلی نیازسنجی
تعیین عوامل خطر رفتاری مرتبط با شکل سلامت
تعیین عوامل خطر رفتاری مرتبط با مشکل تغذیه نامناسب
اولویت بندی عامل خطر رفتاری با تغذیه نامناسب
بررسی آگاهی مخاطبان در مورد تغذیه مناسب
نمونه سوالات پرسشنامه آگاهی سنجی گروه هدف در خصوص تغذیه مناسب
ارزیابی وضعیت موجود گروه هدف از نظر آگاهی و تعیین نیاز آموزشی با توجه به پرسشنامه