دانلود پاورپوینت روش SBAR جهت رشته پزشکی در 25 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

جهت تحویل و تحول صحیح بیماران از شیفتی بـه شـیفت دیگـر، از سرویسـی بـه سـرویس دیگـر، از بخـش بـه واحـدهاي پاراکلینیک، تحویل بیمار از پزشک به پرستار، از پرستار به پزشک، درخواست مشاوره براي بیمار مـی تـوان از روش SBAR استفاده کرد. SBAR ابزار ارتباطی استاندارد جهت انتقال اطلاعات خـاص و بحرانـی بیمـاران بـین ارائـه دهنـد گـان خـدمت می باشد. در واقع مکانیسمی است براي تنظیم مکالمات کادر درمان در خصوص موارد بحرانی وضعیت بیمار که نیاز به اقدام فوري دارد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:
سطح توجه و اهمیت
اختلاف در آموزش و عملکرد افراد (Training & Practice)
SBAR
اهداف اجرايی بکارگيری SBAR
گام های اصلی SBAR